เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่ม ยุคปลาย (กรอบร้านหมง) วัดนางในฯ จ.อ่างทอง

เจ้าของพระ ร้านการันตีพระ

รหัสบัตร  13734 – 2566