พระพิมพ์ผงสุพรรณ หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท

เจ้าของพระ คุณสุภาพ..

รหัสบัตร  13434 – 2566