ตะกรุดโทนมนต์พระกาฬ หลวงพ่อกวย ยุคต้น วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาท

เจ้าของพระ คุณชัชวาล ประดันวงษ์

รหัสบัตร  13500 – 2566